Privatlivspolitik

1. Bestcares behandling af personoplysninger

Herunder kan du læse hvordan Bestcare behandler dine personoplysninger.

Hvis du frivilligt vælger at dele dine personoplysninger med os, vil vi bruge disse oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Vi er af den overbevisning hos Bestcare, at beskyttelsen af de personoplysninger, som angives på webstedet af vores kandidater, vikarer og forretningsforbindelser og besøgende, er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med omhu ift. til de relevante bestemmelser i persondataloven.

 

2. Dataansvarlig

Bestcare er dataansvarlig, og sikrer, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:
Bestcare ApS
CVR-nr. 37400076
Industrivej 10
7600 Struer
Kontaktperson: Jes Lund
E-mail: kontakt@bestcare.dk
Telefonnummer: 71 969 969

 

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde dig vikariater. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

3.1 Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

Ved Bestcare behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester. Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante, og vi registrerer de oplysninger, du selv har angivet i dit CV og din ansøgning.

Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

Ved registrering:
• Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
• Curriculum Vitae (CV), oplysninger om uddannelse og arbejdserfaring
• Oplysninger om kurser og uddannelse
• Andre oplysninger som er eller kunne være vigtige ift. vurderingen af kandidatens egnethed, som f.eks. referencer, noter og certifikater

I det øjeblik, hvor du begynder at arbejde for/arbejder for/har arbejdet for Bestcare:
• CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse:
• Andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær

3.2 Hvorfor indsamler vi personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores vikar- og rekrutteringsydelser og andre HR ydelser, lønadministration og personaleledelse.

 

3.3 Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.bestcare.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden. På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

 

3.4 Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden. Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies). Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

 

4. Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning. Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for ansættelsesforholdet.

Vi kan videregive dine personoplysninger til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?”. Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

 

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er kandidat eller ansat hos os. Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse m.m.) er til rådighed 5 år efter din ansættelse, hvis du har været ansat som vikar hos Bestcare. Hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos os, kan du afmelde dig ved at sende en e-mail til kontakt@bestcare.dk

 

6. Dine rettigheder

• Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

 

7. Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

8. Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked. Bestcare kan til enhver tid vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne erklæring om personoplysninger. Den nyeste erklæring om personlige oplysninger kan til enhver tid læses på Bestcares hjemmeside. Denne version er udarbejdet i september 2018.